759 – Ry Sakaizan’ny tanora!

1. Ry Sakaizan’ny tanora!
Zoky be fitia,
Sakambino moramora,
lzahay mpania.

Fiv : Tompo ô! Arovy
Ny madinikao,
Aza afoy fa mba tsarovy,
Tano mafy ho Anao,
Eny, aza afoy fa mba tsarovy,
Tano mafy ho Anao.

2. Ry Sakaizan’ny tanora!
Tsinjonao ary,
Izany ady tsy mba mora
Hitanay ety.
Tompo ô! sns…

3. Ry Sakaizan’ny tanora!
Tanonao izahay;
He! Fa be ny mpanakora
Raha lavo indray.
Tompo ô! sns…

4. Ry Sakaizan’ny tanora!
Eny, sitrakay,
Isan’andro, isan’ora
Ho Anao izahay.
Tompo ô! sns…