760 – Aza mba manadino ny ray sy reninao

1. Aza mba manadino ny ray sy reninao;
Fa izy no nitaiza sy nanasoa anao;
Ka no aiza na aiza aleha an-tany lavitra,
Aza mba manadino ny ray sy reninao;
Tsara izay! Tsara izay!
Eny, tsy ho hadinonay
Ny ray sy reninay.

2. Aza mba manadino ny tanindrazanao,
Tsarovy ny tanàna izay nahabe anao;
Fadio izay tsy mety fanaony fahizay,
Aza mba manadino
Ny tanindrazanao:
Tsara izay! Tsara izay!
Eny, tsy ho hadinonay
Ny tanindrazanay.

3. Aza mba manadino ireo mpitondra anao,
Araho ny lalàna mba hiadananao:
Ka na aiza na aiza aleha an-tany lavitra,
Aza mba manadino
Ireo mpitondra anao:
Tsara izay! Tsara izay!
Eny, tsy ho hadinonay
Izay mpitondra anay.

4. Aza mba manadino ny fivavahanao,
Ataovy isan’andro mba hamonjena anao;
Mpitondra, ray sy reny ny tany, tena koa,
Aza mba manadino ny fivavahanao:
Tsara izay! Tsara izay!
Eny, tsy ho hadinonay
Ny fivavahanay.