762 – Modia, modia

1. Modia, modia,
Fandrao very tokoa,
Fa ny efitra be
Nodiavina izao;
Ry zanako ô!
Modia izao.

2. Modia, modia,
Fa miandry ny Ray
Hampandroso anao,
Sady hanome soa:
Ry zanako ô!
Modia izao.

3. Modia, modia,
Fa nanavotra anao
Jeso Ilay be fitia,
Izay nisolo anao:
Ry zanako ô!
Modia izao.

4. Modia, modia,
Ka ilaozy izao
Izay ratsy natao,
Nahameloka anao;
Ry zanako ô!
Modia izao.

5. Modia, modia,
Hovantaninao ao
Ny trano n’ny Ray
Sy ny lamba madio
Ry zanako ô!
Modia izao.