763 – Tanora ô! Ny Nosindrazanao

1. Tanora ô!
Ny Nosindrazanao
Miandry izao,
Manasa anao,
lngao anio
Ilay fanevanao,
O! tafia ny herinao.

Fiv : O! mifohaza izao
Tahio ny herinao,
Injao, ny Nosinao,
Manantena Anao.
Jereo ny namanao
Taninin-doza izao
O! vonjeo fa mitoreo.

2. Avia, jereo
Ny Fiangonanao;
O! mba vonjeo
Fa mila anao.
Tanora soa
No mba ilaina koa
O! avia Hiara-dia.
O! mifohaza, sns…

3. Omeo anio
Ny herinao izao,
Ka dia falio
Ireo tapakao.
Ireo didy soa
Sy baikon’ny
Tsitoha Tanteraho
Sy hajao.
O! mifohaza, sns…