792 – Misy zaza marobe

1. Misy zaza marobe
Faly, sambatra ao ambony,
Ny devoly lozabe
Tsy mamely azy intsony,
Izy ireo dia zazakely
Tonga naman’ny anjely.

2. Mba irionao tokoa
Ny ho naman’izy ireny,
Indro, misy zava-tsoa
Ho anao raha tonga eny,
Dia afoizo sy ario
Izay rehetra tsy madio.

3. Tompo, raiso izahay
Mba ho zanakao handova
Lapa soa rahatrizay,
Lova tsy miovaova;
Manan-jara aoka izany
Izay rehetra tonga any.