794 – Ry Jesosy tsara ao an-danitra

1. Ry Jesosy tsara
Ao an-danitra,
Ikoto sy Ikala
Saro-tahotra.

2. Koa ny anjely
Mba irahonao
Ho anay izay kely,
Raha sitrakao.

3. Dia mba tantano,
Jeso, izahay,
Ary mba fahano
Ny fanahinay.

4. Hianao, Mpamonjy,
Dia tia anay;
Izahay voavonjy
Tia Anao indray.