795 – Jeso ô, Sakaizanay

1. Jeso ô, Sakaizanay
Ao an-danitra aminao
Misy zaza namanay
Mifaly ravo ao.

2. O, ry tia zaza ô!
Mba ampio izahay
Mba hifaly Aminao
Aty an-dasinay.

3. Raha mbola ho aty,
Mba tantano izahay,
Ka tariho ho ary,
Ry Zoky tia anay.

4. Ary raha tapitra
Ny anjaranay aty,
Raisonao mba hiditra
Ao aminao ary!