797 – Ry Jeso Zaza masina

1. Ry Jeso Zaza masina
Mitsaok’Anao izahay
Atolotray ho hasina
Ny tenakelinay.

2. Mihoby ny fanahinay
Mihaona aminao;
Ry zanak’Andriamanitray,
Tsy misy toa Anao.

3. Ny zavatra anananay
Dia aoka ho Anao,
Ny tena sy fanahinay
Mba hasoavinao.

4. Ny lanitra nafoinao,
Nilaozanao ny Ray
Mba hanavao ny olonao
Ho velona indray.