800 – Haleloia asandratray

1. Haleloia asandratray
Ho Anao ry Jeso ô!
Resinao ny rafinay
Fa nitsangana Hianao.

2. Foana ny fasana
Fa tsy nahatana Anao;
Ny fahafatesana
Dia nofolahinao.

3. Ka mihira izahay,
Fa nandresy Hianao,
Ka ho velona indray
lzahay madinikao.

4. Hianao hisaoranay
Raha hitsangana izahay
Ka handao ny fasanay
Mba handray ny lovanay.

5. Dera no ventesinay
Ho Anao, ry Zokinay;
Hoby no asandratray,
Ry Mpanjaka maminay.