207 – Mamy ny teninao

1. Mamy ny teninao,
Jehovah Masina !
Sy to ny teninao,
Tsy azo ovana;
Ny lanitra ho levona;
Fa tsy simba ny teninao.

2. Madio ny teninao
Ka tsara indrindra,
Dia fahendrena
Ho an’ny adala;
Mahafaka ny maizina
Ka mitondra ny mazava

3. Soa ny teninao
Mahatsara ny fo
Fa ao no hitanay
Misy Mpanavotra;
Jeso, Loharanon’aina,
Mahasasa ny meloka.

4. Irin’ny foko koa
Ny teny masina
Noho ny harena
Na fananana be;
Ny teninao no tanako,
Ho lovako mandrakizay