213 – Ry fanahy mangetaheta

1. Ry fanahy mangetaheta
Mila fitsaharana:
Aza kivy, mahareta,
Sentonao hifarana!
Fa ny tenin’i Jehovah,
Soa mangarangarana;
Loharano tsy miova,
Ao no hasambarana.

2. Ry tontolo mila vonjy,
Te ho afa-patotra,
Ao ny tenin’ny Mpamonjy
Dia Kristy Mpanavotra!
Teny velona sy mamy,
Feno fananarana;
Ho torina eran-tany,
Fa fampihavanana.

3. Ry Mpanjakan’ny mpanjaka!
Ao, tendreo ny lelako
Mba hitory sy hizaka,
Hampandre ny havako,
Dia tahio ny teny ireny
Tsy ho very hasina,
Ka hamoa zato heny
Ny Baiboly Masina.