202 – Ry Ray malala ô!

1. Ry Ray malala ô!
Mba raisonao
Ny haja entiko
Hidera Anao
Ny fitiavanao
No mamiko izao
Izaho dia Anao
Ry Raiko ô!

2. Ry Jeso tia ô
Mpanavotra,
Ta-hankalaza Anao
Ny vavako;
Ny avo-dehibe
Manafaka ahy e
Izaho dia Anao
Ry Jeso ô!

3. Fanahy Masina ô!
Mpananatra
Mahiratra tokoa
Ny masoko,
Mazava re izao
Ny lalako hankao;
He! Fifaliam-be
No ahy ‘zao