243 – Mivory eto izahay, handre

1. Mivory eto izahay,
Handre ny teninao,
izay hambara aminay
Andriamanitra ô!

2. Tolory fahendrena, ka
Ampio ny irakao,
Izay hitory aminay
Ny teninao izao.

3. Ny fon’izay mihaino koa
Sokafy rahateo,
Ho tia sy hirakitra
Ny teny mahasoa.